Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Temat konferencji
Że sieć zmieniła naszą codzienną rzeczywistość, o tym nie ma potrzeby przekonywać. Czy zmieniła także naszą rzeczywistość tekstową?

Organizatorzy konferencji – Zakład Teorii Literatury i Poetyki ILP UW oraz portal internetowy Gazeta.pl – chcieliby zadać to pytanie przedstawicielom różnych dyscyplin, których przedmiotem jest filozoficznie, socjologicznie i psychologicznie, kulturoznawczo, komunikacyjnie, semiotycznie, lingwistycznie, literacko, literaturoznawczo, poetologicznie i retorycznie, rozumiany TEKST. Przekonani, że przemiany, jakim ulegały praktyki tekstowe i ich konceptualizacje w 2. połowie XX wieku, nie dokonywały się bez wpływu tekstu sieciowego, chcieliby je dokładniej rozpoznać. I po to, by zrewidować utrwalone już stereotypy, zarówno te pozytywne (dobrodziejstwa nowego wspaniałego świata sieci), jak negatywne (śmieci w sieci, więzienie sieci), i po to, by określić perspektywę, w której „sieć” ustawiła nasze dotychczasowe przekonania o tekście, jego funkcjach i relacjach łączących go z językiem, obrazem i dźwiękiem, z innymi lub innorodnymi tekstami, światem nie- lub pozatekstowym, autorem i czytelnikiem, odbiorem i interpretacją.

Ten kanoniczny w badaniach literaturoznawczych krąg problemów mieści w sobie szereg kwestii szczegółowych. Z punktu widzenia literaturoznawcy warte podjęcia są kwestie dziedziczenia i tradycji, jej ciągłości bądź zerwania w nowej sytuacji komunikacyjnej, takie np. jak: przemiany, jakim ulegają języki (etniczne, narodowe) pod wpływem codziennych praktyk komunikacji wirtualnej i ich odwzorowania w literaturze, gatunki i typy gatunkowe sieciowego porozumiewania się i ich związek z gatunkami niesieciowymi (blog a autobiografia, list elektroniczny i list tradycyjny), powieść w sieci i powieść o sieci, hipertekstowe labirynty, drzewa i „kłącza”, hipertekst i otwartość interperacji, odbiorca wirtualny dawniej i dziś, fikcja a sieciowe „światy możliwe”, poetyka i retoryka tekstu sieciowego, autorstwo – współautorstwo – autoryzacja tekstu, nowe odmiany „twórczej zdrady”.

Z punktu widzenia nauk ościennych wobec literaturoznawstwa ważniejsze mogą być jednak inne sprawy wiążące sięz archaicznością i nowatorstwem: metafora „sieci” wobec metafory „siatki” (strukturalnej), biblioteka i archiwum (w) sieci, nowa oralność i nowa piśmienność, autocenzura poza cenzurą, sieciowe maski, role, sobowtóry, o tzw. „prawdzie” w sieci, kłamstwo w sieci, część (cykl, fragment, odcinek) i całość tekstowa nowe problemy translatoryki wewnątrz- i międzykulturowej.

Te m. in. zagadnienia, znane specjalistom w zakresie różnych dyscyplin kulturoznawczych zarówno z praktyki badawczej, jak codziennożyciowej, warto, jak sądzimy, uczynić przedmiotem wspólnej refleksji. Zapraszamy zatem do udziału w konferencji TEKST (W) SIECI, która odbędzie się w dniach 2 – 4 grudnia 2008 r. na Uniwersytecie Warszawskim. W następnym roku planujemy wydanie książki, która będzie efektem tekstowym (papierowym) naszego spotkania.

Referentom zapewniamy miejsce w hotelu. Dzięki portalowi Gazeta.pl, który ponosi prawie w całości koszt organizacji konferencji, nie oczekujemy od Państwa referentów opłat konferencyjnych.
czwartek, 20 marca 2008, annagumkowska

Polecane wpisy

  • Publikacja książki

    Książka, będąca pokłosiem konferencji, jest już dostępna w księgarniach. Została opublikowana nakładem Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych. Więcej o tom

  • Konferencja zakończona

    Po pierwsze dziękujemy wszystkim prelegentom i słuchaczom za wzięcie udziału w obradach. Po drugie dziękujemy za bardzo pozytywny odbiów naszego przedsięwzięcia

  • Rejestracja słuchaczy

    Ze względu na duże zainteresowanie tematem oraz względy bezpieczeństwa postanowiliśmy wprowadzić rejestrację słuchaczy na 5 grudnia, czyli na wykłady w siedzibi