Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Złożone badanie Polaków w Internecie: projekt SWPS i Gazeta.pl

Badanie Polaków w internecie jest wspólnym złożonym przedsięwzięciem badawczym Gazeta.pl i Szkoły Wyższej Psychologii Spolecznej. W trakcie prezentacji przedstawimy metodologię badania, przeprowadzone analizy i opis glównych wniosków z badania. Zaangażowani w projekt badaczy opowiedzą o sytuacji polskiego internetu na tle światowego obrazu sieci, opiszą, kim są twórcy tekstów w polskim internecie i jakie są preferencje obcowania internautów z tekstami w sieci.

Wojciech Ciemniewski - asystent dydaktyczny w Katedrze Metodologii Badań SWPS, trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestnik projektów badawczych z dziedziny psychologii społecznej i psychofizjologii. Zainteresowany zagadnieniami psychologii internetu, w szczególności społecznościami internetowymi i relacjami między życiem "online" i poza siecią.

dr Marzena Cypryańska - psycholog, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

dr Krzysztof Krejtz - psycholog, członek American Psychology Society. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół aplikacji teorii układów nieliniowych w psychologii osobowości, a w szczególności dla rozumienia samooceny i jej stabilności. Interesuje się również zachowaniami jednostki w Internecie, zwłaszcza wpływem, jaki wywiera to środowisko na komunikację interpersonalną i relacje z innymi. Zainteresowania komunikacją realizował również w praktyce. Prowadził i współprowadził warsztaty dotyczące komunikacji interpersonalnej oraz technik sprzedaży dla nauczycieli, trenerów i doradców.

dr Jarosław Milewski - informatyk, zastępca dyrektora Instytutu Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji, sekretarz polskiego oddziału Project Management Institute (PMI WPC) - jeden z niewielu licencjonowanych polskich ekspertów w dziedzinie zarządzania projektami. Działa również jako kontraktowy doradca i kierownik projektów. Jest autorem kilkunastu publikacji indywidualnych i współautorem kilkudziesięciu publikacji zbiorowych. Ukończył MBA Francuskiego Instytutu Zarządzania w Warszawie.

Piotr Toczyski - analityk w Zespole Badań i Analiz pionu internetowego Agora S.A., doktorant w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN. Zaangażowany w wiele internetowych projektów badawczych portalu Gazeta.pl prowadzonych samodzielnie i z partnerami (m.in. wspólnie z CBOS, spółką PBI i SWPS). Autor artykułów popularyzujących psychologię, kulturę i nauki społeczne w polskich mediach.

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy