Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
E-mail – między listem a rozmową.

Środowiska internetowe takie jak poczta elektroniczna, fora dyskusyjne, komunikatory tekstowe, portale społecznościowe w nowym kontekście sytuują Ongowskie kategorie oralności i piśmienności. Na temat wpływu sieci na nasz sposób komunikowania się i myślenia postawiono już wiele diagnoz - duża ich część okazała się przedwczesna wobec odkrywania coraz to nowych możliwości internetu. W swoim wystąpieniu, zamiast wybiegać w przyszłość, chcę spojrzeć na praktykę językową, jaką jest poczta elektroniczna, w perspektywie historii epistolografii. Analiza współczesnych poradniki e-mailowego savoir-vivre'u i osiemnastowiecznych listowników, jasno wskazuje, iż znamiona oralności w korespondencji nie są fenomenem nowym, a współczesny sposób wykorzystywania nowych możliwości technicznych może wykazywać pewne zaskakujące powinowactwa z dawnymi praktykami słowa.

 

Agata Sikora - doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Za pracę magisterską "Od konwencji do ekspresji. Narodziny tożsamości nowoczesnej w świetle epistolografii jako praktyki językowej na przykładzie listów Juliusza Słowackiego" do matki otrzymała wyróżnienie w XIII edycji konkursu im. Jana Józefa Lipskiego. Publikowała m. in. w „Pamiętniku Literackim", „Kulturze i Społeczeństwie". Jest stałą współpracowniczką miesięcznika „Nowe Książki".

Uniwersytet Warszawski 

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy