Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Grafomania w sieci.

Celem referatu jest przegląd najważniejszych - zdaniem autora - zagadnień związanych z fenomenem grafomanii i jej objawień internetowych. Wymaga to przypomnienia i rozważenia zarówno tradycyjnych wyznaczników tytułowego zjawiska (kryteria podmiotowe, tekstowe, socjologiczne), jak również konsekwencji wynikających z inwazji technologii cyfrowych. Grafomania w świetle nowych gatunków sieciowych; grafomania w społecznościach internetowych; grafomania i problem hierarchii („elitarność" ekspresji grafomańskiej wobec egalitarności Sieci); tożsamość grafomanii a rewolucje komunikacyjne (głos - pismo - druk - Internet) - to główne kwestie proponowane do dyskusji.

 

prof. dr hab. Dariusz Śnieżko - profesor w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US. Opublikował m. in. książki Mit wieku złotego w literaturze polskiego renesansu. Wzory - warianty - zastosowania (Warszawa 1996), Mikołaj Sęp Szarzyński (Poznań 1996), „Kronika wszytkiego świata" Marcina Bielskiego. Pogranicze dyskursów (Szczecin 2004; nagroda PAN im. A. Brücknera). Zajmuje się przede wszystkim antropologią literatury dawnej i poetyką historyczną.

Uniwersytet Śląski

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy