Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Hipermedialne? Skonwergowane? Role uczestników komunikacji zapośredniczonej sieciowo.

Zjawiska dynamicznie rozwijającej się konwergencji mediów i kultury partycypacji przemieniają role uczestników procesu komunikacji. Za sprawą nowych mediów stają się oni prosumentami, prodbiorcami, współkreatorami (co-creators) mediów. Status użytkowników zmienia się, do czego przyczyniają się strategie kreatywnych przedsiębiorstw. W „kulturze konwergencji" użytkownik nowych mediów nie tylko tworzy media, a media są wyrazem jego aktywności („we media"), ale jako konstytutywny element środowiska medialnego przeobraża je i integruje. Przedmiotem analizy będą zatem, pełnione dzięki interaktywności nowych mediów i w sposób intermedialny, role uczestników komunikacji. Przyjęta perspektywa zakłada wszechstronną ekologiczną analizę środowisk z uwzględnieniem sieciowej struktury współczesnych mediów. W centrum zainteresowania są zaś typowe i nietypowe role pełnione przez użytkowników.

 

Katarzyna Kopecka-Piech - doktorantka w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, interesuje się nowymi mediami oraz zjawiskami z pogranicza marketingu, public relations i produkcji medialnej. W ramach studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym UWr. i Programu Wstępnego Interdyscyplinarnych Studiów Doktorskich Akademii Artes Liberales przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą konwergencji mediów.

Uniwersytet Wrocławski

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy