Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Holocaust w sieci - obecne i przemilczane.

Referat dotyczy dwóch kwestii. Po pierwsze autor zamierza dokonacć
krótkiego przeglądu najważnieszjszych adresów internetowych pod kątem
ich zawartości merytorycznej oraz przydatności do pracy naukowej. W
drugiej części podjęta zostanie kwestia języka nienawiści - sposobów
jego artykulacji w sieci.

prof. dr hab. Sławomir Buryła - profesor w Instytucie Filologii
Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zajmuje się literaturą
wojny i okupacji, a zwłaszcza problematyką Holocaustu. Autor książek
Prawda mitu i literatury oraz Opisać Zagładę; edytor krytycznego wydania
cztereach tomów pism Tadeusza Borowskiego (razem z T. Drewnowskim i J.
Szczęsną), Dziennika wojennego Leopolda Bucz-kwoskiego; współredaktor
(razem z Pawłem Rodakiem) tomu Wojna: doświadczenie i zapis. Członek
Zespołu Badań nad Literaturą Holocaustu przy IBL PAN.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy