Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
I kto tu rządzi? Nowa rola odbiorcy tekstów dziennikarskich.
Problem sprzężenia zwrotnego w komunikowaniu masowym powraca tym częściej, im gwałtowniej rozwijają się nowe media. Jeszcze do niedawna znaczne opóźnienia w sprzężeniu zwrotnym powodowały, iż teksty dziennikarskie zmieniały się niespiesznie. Dziś zmienia się nie tylko zakres możliwości odbiorczych, ale również przekształceniu ulega relacja nadawczo-odbiorcza, panująca w niej hierarchia. Nie można również pominąć kwestii anonimowości - dotąd przypisana odbiorcy masowemu, w efekcie przenikania się w internecie komunikowania masowego oraz interpersonalnego, zaczyna zmieniać swój wymiar. Coraz częściej również można mówić o anonimowości (z różnych perspektyw), charakteryzując nadawców tekstów dziennikarskich. Przyjęcie perspektywy pragmalingwistycznej uzasadnia także obserwacje na poziomie stylu i gatunku - każda zmiana istotnych elementów sytuacji komunikacyjnej wpływa na przekształcenia dziennikarskich wzorców gatunkowych.


dr Agnieszka Kula - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (temat pracy doktorskiej: Cechy stylowe publicystyki ekonomicznej na materiale „Polityki" z lat 1957 - 2004); adiunkt w Zakładzie Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej UAM. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2002, studia europejskie) oraz UAM (2003, filologia polska). Ciekawią ją zagadnienia współczesnej stylistyki i pragmatyki językowej, ze szczególnym uwzględnieniem stylistyki tekstu dziennikarskiego oraz teorii cech stylowych. Prowadzi zajęcia ze stylistyki, kultury języka, gatunków dziennikarskich, komunikowania masowego, polityki językowej.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy