Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Internet jako kanał komunikacji marketingu politycznego.
Ryszard Kapuściński pisał w Cesarzu, jak istotne jest połączenie dwóch elementów prowadzących do awansu w strukturze dworskiej. Elementami tymi były: twarz i nazwisko. Gdy cesarz znał nazwisko i twarz swojego poddanego, awans był już niemal na wyciągnięcie ręki. Prezentowana forma promocji osób nie dotyczy wyłącznie dworu Hajle Sellasje; znana jest z historii i obecnie wcale nie traci na znaczeniu. Wizerunek oraz personalia nadal stanowią punkt odniesienia działań promocyjnych i popularyzatorskich.

Celem referatu jest przedstawienie nowoczesnych form propagandy politycznej. Do nowoczesnych form marketingu politycznego można zaliczyć internet wraz z jego oprogramowaniem. Kandydaci piszą blogi, wypowiadają się na forach internetowych, wysyłają e-maile oraz promują się za pośrednictwem serwisów społecznościowych
i tematycznych, takich jak na przykład „Facebook", „MySpace", „Flickr". Serwisy umożliwiają interaktywność, co stwarza wielość możliwości promocji kandydata. Działania marketingu politycznego za pomocą internetu wpisane są w strategię perswazji. Nie jest to akt komunikacyjny jednokierunkowy, w którym kandydat i jego sztab prezentują informacje. Jest to proces komunikacji dwu i wielokierunkowy, ponieważ potencjalni wyborcy mają również wpływ na zawartość serwisu. Użytkownicy serwisów społecznościowych mogą na bieżąco reagować na działania kandydata poprzez dokonywanie wpisów na ich stronach oraz wspierać jego działania. Oczywiście ten proces jest kontrolowany przez sztab wyborczy kandydata.

 

Rafał Wiśniewski - magister socjologii, asystent w Instytucie Socjologii UKSW. Członek kolegium naukowego „Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA". Ukończył podyplomowe studium społeczeństw i kultur pozaeuropejskich w Zakładzie Krajów Pozaeuropejskich PAN. Prowadzi badania w zakresie socjologii kultury. Obecnie
w związku z przygotowywaną rozprawą doktorską podejmuje problematykę wspierania uczestnictwa społeczno-kulturowego przez programy stypendialne organizacji pozarządowych.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy