Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Interpretacja bez granic?! W hipertekstowym labiryncie Końca świata według Emeryka Radosława Nowakowskiego.
„U podstaw mojej twórczości zawsze leży opowieść, lecz żadna opowieść nie jest prostym, wybrukowanym traktem - każda jest poplątaną, nieustannie rozgałęziającą się ścieżką biegnącą na różnych poziomach, przez rozmaite warstwy, płaszczyzny, tła. Cały problem polega na tym, jak to ogarnąć na raz, jak jednocześnie podążać tymi wieloma tropami". Przywołana fraza wyjęta z wywiadu, którego udzielił Radosław Nowakowski dla pisma „Ha!Art!" (2003 nr2), dobrze ilustruje istotę powieści hipertekstowej i jednocześnie wpisuje ją w strukturę labiryntową.

W artykule koncentruję się na labiryntowej metaforyce hipertekstu. Pozwala to na projekt lektury interpretacji w ruchu, nawigowaniu po jednej z możliwych dróg. Złożony sposób odniesień poszczególnych leksji sprawia, iż test nie jest płaski tylko wypukły. Nowakowski tworzy niesamowite aranżacje słowa, faktury, obrazu. To właśnie labirynty architektoniczne stają się labiryntami słów i vice versa (J. Derrida). Ta wielopoziomowa konstrukcja ograniczona jest stopniem złożoności struktury, przez co czytanie staje się testowaniem -tekstowaniem architekstury. Hipertekst opiera się na grze skojarzeń słów-kluczy (M. Kaźmierczak), ale również na grze przestrzennej - wizualizacji przestrzeni, semiotyce leksji. Próba stworzenia dzieła totalnego nasuwa skojarzenia z Księgą Mallarmégo. Interpretacja zatem to radość wyboru dogi odczytania, ale także smutek z racji świadomości, że labiryntu nie sposób przejść.

 

Xymena Borowiak - doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania naukowe: współczesna literatura polska i jej związki z innymi rodzajami sztuk. Praca magisterska została poświęcona zagadnieniu wizualizacji semantyki we współczesnej literaturze. W pracy doktorskiej koncentruje się wokół zjawisk estetycznych w tekstach ponowoczesnych.

Uniwersytet Opolski

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy