Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Kompetencje komunikacyjne w komunikacji mediowanej komputerowo.
Komunikować potrafią się już kilkudniowe dzieci, sygnalizując płaczem głód, potrzebę bliskości, zimno, czy strach. Kilkuletnie dzieci potrafią komunikować się skutecznie, w sposób czytelny i zrozumiały dla osób dorosłych wyrażając swe potrzeby. Osoby dojrzałe, mimo, że wydawałoby się znają w sposób intuicyjny sposoby porozumiewania się z innymi jednostkami, często nie potrafią się komunikować skutecznie, a nadawany przez nich przekaz nie wywołuje oczekiwanych przez nich skutków.

Kompetencja komunikacyjna oznacza zdolność posługiwania się językiem odpowiednio do sytuacji i do słuchacza. Niekompetentna komunikacyjne jest taka osoba, która, mimo, iż posiada umiejętności posługiwania się językiem, nie uwzględnia różnych kompetencji językowych i umysłowych słuchaczy. Nie dostosowuje przekazu do wieku, wykształcenia, czy umiejętności językowych swoich interlokutorów. Kompetencja komunikacyjna wymaga również uwzględnienia wielu odmiennych sytuacji społecznych i zastosowania zróżnicowanych sposobów przekazu wobec nich. Innego sposobu komunikacji wymaga się od osoby przemawiającej publicznie, odmiennego od osoby komunikującej się face-to-face i dodatkowo przekazującej przykre dla rozmówcy informacje np. o zwolnieniu z pracy.

Czy komunikacji należy się uczyć, czy jest to umiejętność, którą wysysa się wraz z mlekiem matki? Pierwotny instynkt nakazuje stwierdzić, iż zdolność posługiwania się językiem jest naturalna, nabywana instynktownie, bezrefleksyjnie od rodziców, czy innych osób znaczących w procesie wczesnej socjalizacji. Dlaczego więc, umiejętność ta w wielu przypadkach sprawia kłopot, jak chociażby w przypadku komunikacji zapośredniczonej, mediowanej komputerowo? Czy umiejętności komunikacyjne można doskonalić, co na nie się składa? Jak skutecznie i efektywnie komunikować się w środowisku zapośredniczonym komputerowo? Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na powyższe pytania.


dr Magdalena Szpunar - doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych AGH. Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu socjologii Internetu i metodologii badania nowych mediów. Współautorka Systemu Zarządzania Badaniami eBadania.pl, umożliwiającego bezpłatne realizowanie badań sondażowych drogą online. Dwukrotna stypendystka UJ (stypendium naukowe dla doktorantów).

Akademia Górniczo-Hutnicza
piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy