Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Nośność informacyjna graficznych innowacji językowych.
Referat jest próbą ukazania korzyści interpretacyjnych wynikających z teorioinformacyjnego podejścia do przekształceń polskiej grafii; autorzy zaprezentują wyniki zestawienia parametrów teorioinformacyjnych (wartość informacyjna poszczególnych znaków i diad; entropie: maksymalna i rzeczywiste 1 i 2 rzędu; redundancja) dla różnych stadiów rozwojowych polskiego systemu graficznego z uwzględnieniem innowacji najnowszych.


dr Marek Osiewicz - pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Historii Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Tematyka badawcza: fonetyka i fleksja doby staro- i średniopolskiej; problemy wariantywności i normalizacji polszczyzny doby wczesnorenesansowej. Zainteresowania: metodologia i filozofia języka.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr Krzysztof Skibski - pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego IFP UAM w Poznaniu. Tematyka badawcza: język w tekstach artystycznych; ewolucja i normalizacja polszczyzny współczesnej.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy