Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Nowa samotność (w sieci).

W przestrzeni internetowej pojawiają się zarówno teksty literackie, jak wypowiedzi na ich temat. I jedne i drugie są bardzo różne - od form jakby dziennika po różne opinie, plotki, niekiedy zapiekle stronnicze. Blogi przejmują i to, co dawniej niosła np. poczta literacka : listy, porady.
Obcowanie z tekstem literackim jest obcowaniem z własną samotnością. Można powiedzieć, że różne tradycyjne formy pozbawiały nas tej możliwo ci (szkoła,krytyka literacka). Jak jest z rzeczywistością blogu? Może to być wejście w
cudzy tekst, mieszczący się w systemie uznanych wartości, można wystawić się na atak, narzucanie stylów życia , albo zwykłą pospolitość. Może to być wejście w tekst zmierzający jakby do tego, aby stać się normalnym tekstem literackim,książką, ale publikowanym teraz w miarę przyrastania, rodzenia się,dyskutowanym na bieżąco. Ale wejść w internet nieraz to tak jak wyjść na ulicę na Krakowskie Przedmieście, albo pomiędzy kibiców Legii. Można obronić swoją samotność nie wychodząc na takie ulice, ale jak obronić się w internecie,jak nie narazić się na atak kulturowej obcości? A taki atak pogłębia poczucie
odosobnienia, tworzy się nowa samotność , pogłębia się odmowa uczestniczenia w pewnym spektaklu społeczeństwa. Te kwestie zostaną omówione na konkretnych przykładach.

 

prof. dr hab. Stanisław Jaworski - emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, wykładowca na uniwersytetach w Grenoble, Nancy i Lyonie. Kierunki badań: historia literatury (dzieje wiadomo ci literackiej, a głównie dzieje awangardy XX w., zwłaszcza awangarda krakowska, surrealizm, monografia Tadeusz Peiper pisarz i teoretyk, Kraków 1968, 1980, wydawca pism Peipera); teoria literatury (zwłaszcza problematyka podmiotowo ci literatury oraz procesu twórczego - Piszę, więc jestem. O procesie twórczym w literaturze, Kraków 1993); problemy teoretyczne literatury XX wieku nurtu awangardowego oraz literatury najnowszej (Zakręty i przełomy, Kraków 2003). Redaktor naczelny dwumiesięcznika PAN Ruch Literacki.

Uniwersytet Jagielloński

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy