Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Podmiot i tekst w sieci auto- i inter- rozkoszy.

Skandaliczny gest Diogenesa: masturbacja na agorze, oznaczał radykalne zburzenie granicy między ojkos a polis, brutalne wprowadzenie w sferę publiczną tego, co prywatne, intymne, skryte przed spojrzeniem innego. Jeśli dziś nie może już być momentem transgresji to wcale nie znaczy, że zatracił siłę cynicznej prowokacji. Interesuje mnie internet właśnie jako współczesna agora, na której dochodzą do głosu tęsknoty erotyczne, jako archiwum zbiorowej nieświadomość, rozproszona kolekcja naszego erotycznego Imaginarium. Jakie są reguły miłosnej komunikacji w sieci? Jej podstawowe elementy - wyobraźnia, eksces, samotność, ucieczka od zasady rzeczywistości, przenikanie prywatnego w publiczne? W jaki sposób rodzi się podmiot pragnienia, podmiot miłosny, ukonstytuowany w samotnym polu wyobraźni, na scenie polaryzacji obecności i nieobecności, autonomiczny, ale i uzależniony od fantazmatycznego obrazu innego. Gdzie kończy się hermeneutyka pragnienia a gdzie zaczyna pornografia? Gdy obiekt pożądania zaplątany w sieć symbolicznych mediacji znika w cyberprzestrzeni to czy tym bardziej uobecnia się w Wyobrażonym? Tak rodzi się rozkosz tekstu w sieci - piszę, tylko dlatego, że nie wiem, kto jest adresatem mojego pisania? Jeśli jednak, przedmiotem upragnionym staje się samo pragnienie, to inny znika w jego cieniu i w miejsce komunikacji, relacji, sieci pojawia się rozpacz, która jest tylko inną (obok masturbacji) nazwą samozwrotności dyskursu, tak inter- rozkosz przechodzi w auto-rozkosz.

 

Piotr Seweryn Rosół - literaturoznawca i historyk, doktorant w Zakładzie Literatury XX wieku Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Wydziału Polonistyki UW, Lettres modernes/Littérature française L'Université Paris IV Sorbonne i niebawem Instytutu Historycznego UW. Zainteresowania badawcze: literatura polska i francuska XX wieku, poststruktualna teoria literatury i kultury, niekonwencjonalna historiografia. Opublikował m.in: Lacan et le stade du miroir. Le regard d'un (autre) garçon ou l'histoire de la séduction du sujet dans l'oeuvre de Gombrowicz w: Witold Gombrowicz : une < gueule > de classique?, red. M. Smorąg-Goldberg, Paris 2007, Dyskurs pamięci a dyskurs historii w literackich i filmowych przedstawieniach traumy, "LiteRacje" (3-4/2006), Masochistyczne ego historyka. Obserwacja i uczestnictwo w krytycznej autohistorii w: Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, red. T. Wiślicz, Warszawa 2008.  

Uniwersytet Warszawski 

 

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy