Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Poetyka ruchomej kry. O ogniwach (w) sieci tekstu.
Najbardziej uderzającą właściwością utworów literackich w środowisku sieciowym jest być może nie fakt, iż istnieją tam odsyłacze, tekstowi towarzyszy grafika, dźwięk lub animacja, ani to, że czytelnik zaproszony zostaje do gry w interakcję. Za właściwość fundamentalną, a zarazem największą różnicę między tekstem w tradycyjnym medium druku, a tekstem pisanym a potem odczytywanym na ekranie komputera, uznałbym segmentację tekstu na całostki, które w czasoprzestrzeni utworu oddalone są od siebie o nigdy nie dającą się przewidzieć, potencjalnie dowolną, odległość.

Po przeczytaniu jednego fragmentu tekstu odbiorca nie jest w stanie określić jak daleko (na poziomie fabuły, narracji i dyskursu) znajduje się od niego element kolejny. Konsekwencją tego jest swoista, nie spotykana dotąd poetyka tworzonej przez autora, czytanej przez czytelnika, i konfigurowanej przez ich obu leksji: pojedynczego ogniwa tekstu w sieci hipertekstu.


Tekst w sieci poddany jest kształtowaniu przez trzy różne sposoby dostępu: poprzez link, bazę danych i mapę. Rozluźniona sieciową strukturą narracyjna koherencja tekstowych segmentów musi tutaj zostać wzmocniona poprzez specjalne zabiegi czyniące każdy z segmentów elementem względnie autonomicznym, który w dynamicznie tworzonym strumieniu lektury może wystąpić w dowolnym miejscu. "Pisz tak, jakby każdy z kolejnych fragmentów miał następować po tym, który masz właśnie przed oczami" - brzmiała reguła pionierów pisarstwa hipertekstowego.


W moim artykule spróbuję w sposób systematyczny przyjrzeć się ogniwom sieciowego tekstu. Na podstawie przykładowych zdarzeń fabularnych będę chciał pokazać na czym polega retoryka tekstu rozbitego na segmenty, spojonego hiperlączami, naniesionego na mapę i dającego się przeszukiwać jak baza danych.

 

Mariusz Pisarski - doktorant w Pracowni Komparatystyki Literackiej UAM, prof. Bogusława Bakuły. Redaktor naczelny pisma internetowego Techsty - literatura i nowe media (ISSN 1898-4843). Autor szeregu artykułów o literaturze hipertekstowej, cybertekście i fabularności gier komputerowych, publikowanych zarówno w druku (dwa tomy serii wydawniczej Liternet, "Slavia Occidentalis", Ha.Art, Kultura Popularna) jak i w sieci (art.papier, Mroczna środkowo-wschodnia, Techsty). Wydawca, producent i promotor polskich utworów e-literackich. Tłumacz klasyki prozy sieciowej.

Techsty.art.pl 

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy