Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Przestrzeń telematyczna jako biblioteka, archiwum i kartoteka podręczna frazeografa.

Podstawowym celem referatu jest ukazanie możliwości, jakie otwiera przed frazeografem przestrzeń informatyczna. Modyfikacje tradycyjnego warsztatu frazeografa i udogodnienia w jego pracy związane z dostępnością w sieci korpusów języka polskiego, archiwaliów i tekstów różnostylowych/różnoodmianowych itp. zaprezentowane zostaną na przykładzie kilku krótkich komentarzy leksykograficznych do związków idiomatycznych (przede wszystkim neofrazeologizmów, np. z komponentem jazda). Dodatkowo, autor przedstawi przybliżenie projektu indeksu frazeologizmów i korzyści z niego płynących.

 

dr Piotr Fliciński - adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Autor prac z zakresu frazeologii i frazeografii polskiej. Współredaktor Hip-hop słownika (PWN, 2007). Więcej informacji na http://www.kjp.amu.edu.pl/pf.html

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy