Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Pułapki i nagrody konkwistadorów. Przestrzenny hipertekst, mapy i gry na granicy światów.

Po kartograficznych strategiach postmodernizmu figura mapy powraca w tekstach elektronicznych. W tym artykule chcę pokazać, z jakimi rodzajami przestrzeni spotykamy się nie tylko w cyfrowej literaturze ergodycznej, ale też i w innych tekstach elektronicznych. Główne zagadnienia, które zostaną poruszone to:
- mapa w e-literaturze i jej co raz bardziej obserwowalny kryzys;
- mapy tekstu jako strategia dosłownej dekonstrukcji dzieła cyfrowego, ujawniającego jego pełnię;
- przestrzenny hipertekst i trójwymiarowość utworów e-literackich;
- hipertekstualność przestrzeni rzeczywistej, łączenie jej ze światem Internetu i wynikające z tego konsekwencje;
- tekstowe pułapki mapy i przestrzeni bez granicy, jaką tworzy sieć Word Wide Web.

 

Andrzej Pająk - dziennikarz i redaktor związany od 12 lat wydawnictwem Burda Media. W latach 2004-2006 był redaktorem naczelnym nieistniejącego już miesięcznika Enter. Obecnie pracuje w magazynie komputerowym CHIP. W 2007 roku uzyskał absolutorium na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Hipertekst i jego aspekty literackie to hobby, którym pasjonuje się praktycznie od czasu powstania www. Od dwóch lat współtworzy największy polski (i prawdopodobnie europejski) portal Techsty.art.pl poświęcony związkom literatury z cyfrowymi mediami. Tutaj, na łamach Magazynu Techsty oraz blogu, publikuje artykuły i informacje związane z tematyką e-literatury.

Główne zainteresowania badawcze to cyfrowa humanistyka, wykorzystanie możliwości hipertekstu do badania literatury i hipertekst, jako nowa kartografia wiedzy.

Techsty.art.pl

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy