Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Retotyka-komputery-hiperteksty: wyjaśnienie pewnych nieporozumień

Celem artykułu jest pokazania, iż w epoce technik elektronicznych, które, jak się wydaje, zmieniły naszą kulturę, a także mentalność, tak dawna nauka i/lub sztuka jaką jest retoryka - będzie nadal potrzebna. Kwestie związane z rozwojem hipertekstów oraz ich związków z retoryka omówię za studiami Martina Kleppera, Ruth Mayer, Ernsta-Petera Schnecka oraz Fee-Alexandry Haase. Podstawowa teza artykułu brzmi:
komputery i hipertekst, to tylko narzędzia; retoryka, to metodyka ich wykorzystania.
W artykule przedstawię argumenty potwierdzające przedstawioną wyżej tezę.

 

prof dr hab. Jakub Z. Lichański - badacz, który ma spory dorobek jako historyk literatury i kultury, nie tylko I Rzeczypospolitej. Wydał bowiem m.in. antologię staropolskich tekstów poświęconych wojnie morskiej Ramię króla na morzu (1984), oraz monografię Łukasza Górnickiego (1996); był współredaktorem tomów studiów wydanych przez Bibliotekę Narodową, a poświęconych dawnej książce i jej badaniom: Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin, t. 1-2 (1991), Prace biblioteczne i bibliograficzne nad zbiorami rzadkich i cennych książek i dokumentów (1991); autor wstępu The Book Collection of the Jesuit College in Braniewo: History and Description do J. Trypućko, The Catalogue of the Book Collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala, t. 1-3 (2007), a także rozpraw z zakresu dziejów dawnej książki, w tym opraw książkowych, bibliotek oraz średniowiecznych rękopisów astrologicznych. Ma w swym dorobku takie tomy zbiorowe, jak m.in. Nauka z poezji M.K. Sarbiewskiego (1995) czy Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego epoka (2007) a także przygotował wybory poezji Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego (1976) i Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1986; w innej redakcji 1995 oraz 1996).

Wydał ponadto monografie Jana Parandowskiego (1984), Hermanna Brocha (1994), Johna Ronalda Reuela Tolkiena (2000), a także antologię tekstów polskich i obcych poświęconych retoryce O retoryce (1995); jako współautor przygotował polskie wydanie R. Volkmann Retoryka Greków i Rzymian (1993, 1995); jest w zespole autorów wydawnictwa Historisches Woertrebuch der Rhetorik (Seminar für allgemeine Rhetorik, Uniwersytet w Tybindze). Liczne artykuły publikował na łamach polskich oraz zagranicznych pism naukowych.

Jest członkiem The International Society for the History of Rhetoric, Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Polskiego Towarzystwa Retorycznego, Komisji do Badań Renesansu i Reformacji Komitetu Nauk Historycznych PAN, Komisji Kultury Żywego Słowa przy Radzie Języka Polskiego przy Prezydium PAN; brał udział w bardzo wielu kongresach i konferencjach międzynarodowych oraz krajowych; także organizował konferencje, głównie dotyczące retoryki.

Jest promotorem pięciu rozpraw doktorskich (kolejne w przygotowaniu); recenzował także dwie habilitacje oraz sześć rozpraw doktorskich, a także przygotował jeden wniosek profesorski.

Jest redaktorem naczelnym kwartalnika Forum Artis Rhetoricae - jedynego w Polsce pisma poświęconego historii i teorii retoryki a także retoryce praktycznej (zostały wydane numery monograficzne poświęcone takim tematom, jak m.in. Retoryka i argumentacja (2005, nr 1-2, 3-4), Retoryka i ekonomia (2006, nr 1-4) czy ostatnie numery z roku 2007 - Retoryka i religia, nr 1-2 oraz Retoryka i nauka, nr 3-4); samo pismo znalazło się na liście czasopism naukowych, w których publikowanie jest punktowane.

 

Uniwersytet Warszawski

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy