Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Sieć jako źródło wiedzy o świecie. Przypadek Srebrenicy.

Prowadząc badania i szukając materiałów do zajęć dydaktycznych coraz częściej zdarza mi się korzystać z internetu. Powoli stał się on dla mnie źródłem informacji, szybkim i łatwym narzędziem wyszukiwania danych, ale i przedmiotem refleksji. Strony internetowe wreszcie stopniowo zajmują coraz więcej miejsca w przypisach i bibliografiach artykułów naukowych, prac licencjackich, doktoratów. Dlatego postanowiłem zastanowić się nad internetem jako ŹRÓDŁEM WIEDZY O ŚWIECIE. Taki tytuł będzie miało moje wystąpienie, a zamierzam je oprzeć przede wszystkim na badaniach ankietowych wśród młodzieży ostatnich klas szkół średnich w kilku miejscowościach w Polsce, Serbii i Bośni. Tematem ograniczającym wystąpienie, porządkującym wywód, będzie kwestia Srebrenicy, a raczej reprezentacji wydarzeń z lipca 1995 roku w internecie. Chciałbym na tym przykładzie postawić kilka ważnych pytań - o wiarygodność sieci jako źródła informacji, przede wszystkim może o sposoby poszukiwania wiadomości przez badane osoby (i przez badacza), selekcji danych, stosunku internetu do innych mediów przy wyborze strategii informacyjnej. Ludobójstwo w Srebrenicy stało się przedmiotem kontrowersji, różne grupy mają swoje prawdy o tamtych wydarzeniach; być może uda się sprawdzić, jak różne wersje przystają do już obecnych oczekiwań i ram konceptualnych odbiorców. Rozważania zamknie pytanie natury ogólnej o sposoby weryfikacji danych, a w gruncie rzeczy - o prawdę.

 

dr Maciej Falski - pracuje w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się kulturą Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. Zainteresowania to zagadnienia kultury popularnej, głównie tzw. muzyki młodzieżowej, tworzenia się wyobrażeń społecznych, narracji kulturowych na obszarze słowiańskim. Ostatnio coraz więcej uwagi poświęca kwestii przestrzeni miejskiej - w rozumieniu miejsca, społecznej organizacji i reprezentacji. Zainteresowanych odsyłam do bibliografii prac dostępnej na stronie: http://www.iszip.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=63.

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy