Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Słowo które opowiada. Liberackie marginesy(?) poetyki tekstu nowomedialnego.

Planowany referat w najszerszym ujęciu będzie dotyczył poetyki tekstu sieciowego, wpisując się w konteksty rozważań o nowej piśmienności a także poetyki intermedialnej. Tym samym będzie próbą odpowiedzenia na pytanie czy i w jaki sposób literatura sieci (czy szerzej - literatura nowomedialna) wykorzystuje właściwości medium, w jakim jest tworzona a także tym, jak zmienia to nasze podejście do samego tekstu i oczekiwania odbiorcze względem niego. Pojawi się również pytanie o to czy i jak zmienia się w związku z tym charakter i definicja samego tekstu. Ze względu na szeroki zakres przywołanego zagadnienia na potrzeby referatu planuję skupić się na tej grupie tekstów sieciowych, w których wykorzystywane są różnego rodzaju chwyty na poziomie słowa drukowanego określane jako liberackie (termin Z. Fajfera). Stąd ważnymi kontekstami będą dla mnie: wizualność, intermedialność i liberackość. Przede wszystkim chciałabym pokazać, iż literacki margines, jakim dotychczas była (szerzej lub węziej rozumiana) liberatura może być wyjątkowo silnie eksponowany w przestrzeni nowomedialnej. Zanalizowane zostaną możliwości jakie daje słowu jego liberackie opracowanie, problemy jakie stają przed tymi, którzy takiego opracowania się podejmują a także pułapki, w jakie najczęściej wpadają. Jednym z celów wystąpienia będzie pokazanie jak liberacko ukształtowane słowo przejmuje obowiązki narracyjne, jak samą swoją formą zaczyna opowiadać historię. Głównymi tekstami służącymi egzemplifikacji omawianych zagadnień będą prace Dana Wabera oraz Koniec świata według Emeryka Radosława Nowakowskiego.

 

Agnieszka Przybyszewska - absolwentka polonistyki oraz studentka V roku kulturoznawstwa UŁ, obecnie również doktorantka w Katedrze Teorii Literatury UŁ. Czterokrotna stypendystka MEN, laureatka I miejsca konkursu im. Czesława Zgorzelskiego. Naukowo zajmuje się liberaturą, kondycją literatury w dobie mediów elektronicznych oraz flamencologią.

Uniwersytet Łódzki

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy