Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Tekst jako maszyna.Wprowadzenie do mechaniki hipertekstu.

Punktem wyjścia czynię teorię cybertekstu Espena Aarsetha. Wskazuję na dwa poziomy istnienia tekstu w cyfrowym medium - kodu oraz interfejsu. Poziom kodu zawiera zarówno sam tekst literacki, jak i zbiór reguł, według których został on zorganizowany. To, w jaki sposób działa mechanizm (hiper)tekstowy, zależy w głównej mierze od tego, w jakim środowisku cyfrowym tworzony jest zapis. Omówione zostaną aplikacje dedykowane hipertekstowemu pisarstwu: Storyspace, Literatronika, Word Circuits Connection Muse, Hypertextopia oraz podstawowe możliwości oferowane przez HTML (ang. HyperText Markup Language) - dominujący język wykorzystywany do tworzenia dokumentów udostępnianych na stronach internetowych.

 

Dorota Sikora - doktorantka w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zastępca redaktora naczelnego magazynu internetowego „Techsty" poświęconego literaturze i nowym mediom, http://www.techsty.art.pl

Techsty.art.pl 

 

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy