Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Tekst sieci w literaturze postmodernistycznej.
Powieść postmodernistyczna zapożycza języki i strategie. Korzystając m.in. z formuły współczesnego listu (e-mail) i dziennika (blog) rekonstruuje niejako „w procesie" współczesny dyskurs humanistyczny. W jaki sposób zaciera się w niej granicą między nauką
a literaturą, jakie strategie kształtują współczesną myśl humanistyczną, czym jest pop-humanizm, czy jest on paradygmatem nowej kultury oraz w jakim zakresie kształtują go formy komunikacyjne wypracowane w sieci - na te pytania postaramy się odpowiedzieć korzystając z przykładów dostarczanych m.in. przez Davida Lodge'a i Umberto Eco.

Literatura postmodernistyczna jest bowiem pełna odniesień do literackiego archiwum. Jest także modelatornią dawnych form i kuźnią form nowych. Ta niestabilność pozwala jej na prezentację dyskursu w warunkach niemalże laboratoryjnych. Jednocześnie literatura postmodernistyczna, literatura pełna ironii, ujawnia dziś swój demokratyczny potencjał - to czytelnik ma tu ostatnie zdanie. Obce są jej bowiem zapędy totalitarne i jednorodna definicja prawdy.

 

Patrycja Kruczkowska - indywidualna studentka kulturoznawstwa (teatrologia i kultura literacka), wielokrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, współpracownik projektu naukowego "Podmiotowość - teoria - literatura", uczestnik studenckiego ruchu naukowego, translatorka artykułów naukowych i autorka recenzji książek naukowych. Od kilku miesięcy współpracuje także z łódzkim dodatkiem "Gazety Wyborczej". Główne zainteresowania: teoria literatury i kultury, dramat i teatr, analiza semantyczna.

prof. dr hab. Jarosław Płuciennik - profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii Literatury Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych UŁ, teoretyk i historyk literatury, kognitywista, studiował i prowadził badania w Łodzi, Lund (Szwecja), Bolzano (Włochy), a także w Londynie i Cambridge (Wielka Brytania). Autor ponad 50 publikacji w tym m. in. 6 książek naukowych: Retoryka wzniosłości w dziele literackim 2000, Figury niewyobrażalnego 2002 i Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia 2002 i 2004, Nowożytny indywidualizm a literatura (2006), dwóch w druku. Współredaktor Wokół gotycyzmów (2002) oraz Gotycyzm i groza w kulturze (2003), jak również Literatura, kultura, tolerancja (2008), Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji (2008), Literature, Culture, and Tolerance (2009). Współredaktor międzynarodowego czasopisma naukowego Zagadnienia Rodzajów Literackich/ Problems of Literary Genres. Kierownik zespołu badawczego Podmiotowość - teoria - literatura.

Uniwersytet Łódzki

 

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy