Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Tekst w Sieci. Mity i realia.
Referat uwzględnia bezpośrednie zainteresowanie autora Internetem od roku 1999. Opiera się na doświadczeniach, uzyskanych w trakcie pracy nad Wirtualną Biblioteką Literatury Polskiej, przygotowaną w ramach współpracy z UNESCO, dostępną pod adresem: http://monika.univ.gda.pl/~literat/books.htm.

Referat jest próbą odpowiedzi na pytania o znaczenie Internetu w procesie edukacyjnym, a także o problemy związane z realizacją modelu społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy w Polsce. Jakim zmianom dzięki istnieniu Internetu ulega dzieło sztuki, a także mentalność jego odbiorcy? Czy Internet w wersji Web 2.0 istotnie oznacza dewastację elementarnych wartości kulturowych i etycznych? Czy Polska jest krajem analfabetyzmu informatycznego? Czy Internet nadal może być źródłem wiarygodnych informacji czy raczej jest współczesnym wariantem Nowych Aten? To niektóre z problemów, pojawiających się w referacie.

 

prof. dr hab. Marek Adamiec - Katedra Kulturoznawstwa, Zakład Wiedzy o Mediach, Wydział Filologiczno-Historyczny UG .Ważniejsze publikacje: Oni i Norwid. Problemy odbioru twórczości Cypriana Norwida w latach 1840-1883, Wrocław 1991; Bez namaszczenia. Książki i literatura polska, Lublin 1995; "Cień wielkiej tajemnicy...". Norwid, Grabiński, Leśmian, Tyrmand, Mackiewicz, Herbert, Vincenz..., Gdańsk 1995: "Pomnik trochę niezupełny". Rzecz o poezji, apokryfach i Zbigniewie Herbercie, Gdańsk 1996; Dzieło literackie w Sieci. Pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kultury masowej i współczesnej technologii, Gdańsk 2004. Wybór i posłowie w: Cyprian Norwid, Poezje, Wrocław 1998. Artykuły w tomach zbiorowych i czasopismach, m.in. "Pamiętnik Literacki", "Studia Norwidiana", "Kultura" (Paryż), "Ex Libris", "Kresy". Kwartalnik Literacki", "Punkt", "Podpunkt", "Tytuł", "Twórczość", "Odra", "Przegląd Polityczny". Realizuje projekt autorski: Literatura polska w Internecie: http://monika.univ.gda.pl/~literat/indexx.htm, którego integralną część stanowi przygotowana w ramach współpracy z UNESCO Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej: http://monika.univ.gda.pl/~literat/books.htm#books. Obecnie przygotowuje opracowanie monograficzne: Społeczna historia komunikacji.

Uniwersytet Gdański

 

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy