Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Tekst w działaniu.

Referat będzie poświęcony performatywnemu ujęciu tekstu. Przykłady dotyczyć będą zwłaszcza pola współczesnego dramatu. Tematem będzie opis relacji działania tekstu w sieci i działania tekstu w literaturze.

 

prof. dr hab. Anna Krajewska - Jest kierownikiem Pracowni Estetyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Literaturoznawca, zajmuje się teorią i metodologią dramatu, swe zainteresowania kieruje także ku obszarom estetyki, zwłaszcza XX wieku.

Autorka licznych prac poświęconych teorii i estetyce współczesnego dramatu w tym książek: Komedia polska dwudziestolecia międzywojennego. Tradycjonaliści i nowatorzy, Wrocław 1989 - wydanie I (Poznań 2004 - wydanie II), Dramat i teatr absurdu w Polsce, Poznań 1996, Dramat współczesny. Teoria i interpretacja. Poznań 2005. Redaktor naczelna czasopisma teoretycznoliterackiego „Przestrzenie Teorii".

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy