Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Transmisja wiedzy jako przeszukiwanie pamięci. Kilka antycznych antecedencji.

Celem wystąpienia będzie przybliżenie mechanizmów kierujących powstawaniem antycznych dzieł o charakterze encyklopedycznym w grecko-rzymskiej kulturze literackiej okresu poklasycznego. Niezwykle obszerna, wieloaspektowa wiedza, odziedziczona z epok poprzednich, wymaga od twórcy tych dzieł nieustannego nawigowania po tekstowym labiryncie minionych czasów, dokonywania operacji przeszukiwania źródeł i tworzenia nowych połączeń między tekstami, dotychczas funkcjonującymi w zupełnie innych kontekstach. Stworzony na drodze świadomego działania autora, przeglądającego kulturową bazę danych, nowy tekst rządzi się własnymi - wewnątrz- i zewnątrztekstowymi - regułami.

Zjawisko, o którym tu mowa, przedstawione zostanie na przykładzie „Uczty mędrców" Atenajosa, wielowymiarowego dzieła encyklopedycznego z końca II wieku n.e., utrzymanego w konwencji biesiady literackiej. Ukazane zostanie też, w jaki sposób specyfika tego działa wpływa na język współczesnego naukowego dyskursu dotyczącego istoty antycznego encyklopedyzmu.

 

prof. dr hab. Krystyna Bartol - profesor zwyczajny w Zakładzie Hellenistyki Instytutu Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu, członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN. Główne kierunki badań: poezja grecka różnych okresów (w tym także aspekty wykonawcze), poklasyczna proza grecka. Opublikowała liczne prace teoretyczne i interpretacyjne w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest współautorką akademickiego podręcznika historii literatury greckiej. Jej najnowsza publikacja książkowa (Pseudo-Hippokrates, O śmiechu Demokryta, Gdańsk 2007) przynosi pierwszy polski komentowany przekład przypisywanej Hipokratesowi noweli epistolograficznej i omówienie aspektów związanych z dramatycznością tego tekstu. Ukończyła (we współpracy z profesorem Jerzym Danielewiczem) prace nad pierwszym polskim przekładem monumentalnej Uczty mędrców Atenajosa. Obecnie przygotowuje komentowany wybór fragmentów komedii greckiej (od Epicharma do Menandra).

Najważniejsze publikacje książkowe:

Greek Elegy and Iambus. Studies In Ancient Literary Sources, Poznań 1993;

Studia historyczno- I teoretycznoliterackie nad dialogiem Pseudo-Plutarcha O muzyce, Poznań 1995;

Liryka grecka, tom I: Jamb i elegia, Warszawa-Poznań 1999;

Filodemos. Omuzyce, O utworach poetyckich, Epigramy, Warszawa 2002.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy