Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
W poszukiwaniu autora. Językowa charakterystyka „portalowych” tekstów odredakcyjnych.
Referat dotyczy językowej kreacji nadawcy w komunikacji internetowej, a analizie poddane zostały elementy zawartości tekstów autotematycznych w kilku najpopularniejszych polskich portalach (Onet, Wirtualna Polska, Interia itp.). Teksty te stanowią jeden z podstawowych elementów tzw. dialogiczności zewnętrznej, są nastawione na komunikację redakcji z odbiorcami. Na płaszczyźnie językowej najwyraźniejszy jest ich perswazyjny charakter.

Podstawowe zagadnienie odniesione zostało do tekstów odredakcyjnych, autotematycznych i koncentruje się wokół pytania: „kim jest nadawca?". Kwestia ta, niezwykle ważna w innych typach komunikacji (literackiej, tradycyjnej medialnej - prasowej, radiowej i telewizyjnej itp.), nie została wcześniej podjęta. Pozwala to stawiać pytania natury ogólniejszej, związane z problemem autorstwa tekstów publikowanych w sieci.

 

dr Monika Grzelka - adiunkt w Zakładzie Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Przedmiotem jej zawodowych zainteresowań jest współczesna polszczyzna, zwłaszcza w wymiarze pragmatycznym. Pochłania ją stylistyka tekstu dziennikarskiego, zwłaszcza prasowego.

Jest autorką książki Pytanie dziennikarskie. Pragmatyka i retoryka (Poznań 2008) oraz artykułów dotyczących zwłaszcza języka mediów i genologii dziennikarskiej, a także współautorką kilku słowników. Współpracuje ze studentami, redagując wraz z nimi materiały dydaktyczne dla specjalności dziennikarskiej (Próba sił oraz Paradygmaty i dylematy). Prowadzi konwersatoria i warsztaty między innymi z praktycznej stylistyki, sztuki pisania, kontekstów dziennikarstwa, gatunków dziennikarskich oraz twórczego pisania.

Prywatnie - mama Michała i Witolda.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

 

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy