Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Konstruowanie kobiecości w sieci (wspomnień).

Komunikacja pomiędzy kobietami jest jednym z zagadnień często dyskutowanych w ramach studiów feministycznych. Chodzi tu zarówno o porozumiewanie się w ramach tej samej generacji/rasy i narodowości/grupy czy klasy społecznej jak i pomiędzy nimi. Nie ulega wątpliwości, że rozwój technik komunikacyjnych związany z internetem wpłynął nie tylko na tekst ale także na sposoby kontroli nad jego rozpowszechnianiem, przynajmniej w sensie politycznej lub obyczajowej kontroli sprawowanej przez różnego rodzaju władze. Pozostaje jednak otwartym pytanie, czy, jak i na ile ten rozwój wpłynął na wywodzące się z patriarchatu ograniczenia systemowe, i czy zarówno środowiska feministyczne jak i ogranizacje wspierające wielokulturowość zalazły swój wspomnieniowy „tekst sieciowy" sieciowy kanał komunikacyjny pozwalający na wymianę doświadczeń i pamięci. Nie bez znaczenia dla moich rozważań, bazujących na tekstach imigrantek z różnych obszarów kulturowych (również z Polski) jest fakt, że język pisania dla sieci posługuje się terminologią zapraszającą do analizy ferministycznej.

 

Prof. dr hab. Bożena Karwowska - assistant professor na Wydziale Studiów Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver (Kanada). Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z czytelnikiem i recepcją literacką oraz literacką reprezentacją kobiet w literaturach słowiańskich (szczególnie rosyjskiej i polskiej). Jest autorką książki „Recepcja krytyczna Czesława Miłosza i Josifa Brodskiego w krajach anglojęzycznych" (Wydawnictwo IBL, 2000)oraz artykułów zamieszczanych miedzy innymi w „Tekstach Drugich", „Canadian-Slavonic Papers", „Przeglądzie Humanistycznym" i „Ruchu Literackim". Wspólnie z Hanną Gosk zredagowała wydany w 2008 roku tom „(Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku". Obecnie pracuje nad dwoma tematami: „Wygnanie w polskiej prozie kobiecej" oraz „Seksualność - ciało i gender w obozach koncentracyjnych".

Vancouver University

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy