Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Wiersz w sieci.

Poziom cywilizacyjny społeczeństw i zachodzące zmiany technologiczne od dawna miały różnoraki wpływ na budowę i przeznaczenie wiersza. Stosunek ten nie zawsze polegał na wchłanianiu przed literaturę nowych elementów zgodnie z duchem czasu, jakby chciał to widzieć Walter Ong. Wiersze pisano także z zamiarem obrony lub unieśmiertelnienia możliwości związanych z wcześniej wykorzystywanymi kanałami wypowiedzi, które wobec wspomnianych przemian widziano w stanie zagrożenia. Referat dokona historycznego przeglądu zależności między głównymi punktami postępu cywilizacyjnego a rozwojem wersyfikacji, by następnie zatrzymać się nad współczesnym stanem wiersza i nad stopniem wykorzystania nowych środków wyrazu, dostępnych za pośrednictwem internetu. Materiał egzemplaryczny zostanie pobrany z literatury światowej ze szczególnym uwzględnieniem poezji polskiej.

 

dr Witold Sadowski - adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Badacz historii i teorii wiersza; form liturgicznych, modlitewnych i religijnych w poezji oraz relacji literatury ze sztukami wizualnymi. Wydał książki: Tekst graficzny Białoszewskiego (1999) i Wiersz wolny jako tekst graficzny (2004).

Uniwersytet Warszawski

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy