Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Wokół korespondencji dawnej i współczesnej - spojrzenie językoznawcy.

Referat ma na celu przybliżenie epistolografii poszczególnych epok, począwszy od pierwszych listów pisanych w języku polskim aż po korespondencję współczesną. Uwaga badawcza skupiona zostanie zarówno na korespondencji utrwalonej na papierze, jak też korespondencji elektronicznej. Zaprezentowana zostanie budowa i kształt językowy wybranych listów/e-maili, co pozwoli na nakreślenie kierunku ewolucji tego gatunku piśmienniczego.

 

Anna Majewska-Wójcik - asystentka w Katedrze Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; rozprawa doktorska zatytułowana „Abrewiacje w tekstach drukowanych (XVI-XVIII w.)"; zainteresowania: historia języka, język Internetu, zagadnienia glottodydaktyczne.

Katolicki Uniwersytet Lubelski 

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy