Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Wpływ komunikacji sieciowej na współczesną polszczyznę.
Referat jest próbą wskazania zjawisk jakie pojawiły się we współczesnej polszczyźnie pod wpływem rozwoju technologii informacyjnej. Na podstawie wybranych opracowań mówione zostaną:

1. wpływy komunikacji sieciowej na język polski na poziomach: a) leksykalnym (neologizmy, zapożyczenia, nazwy własne), b) gramatycznym (słowotwórstwo, fleksja) i

c) tekstowym (organizacja tekstu, gatunki tekstu)

2. zagadnienia normy językowejKrystyna Data
- Instytut Języka Polskiego PAN - dokumentalista w Pracowni Słownika polszczyzny Jana Kochanowskiego - przygotowywanie i opracowywanie haseł słownikowych.

Współpraca z Instytutem Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - prowadzenie zajęć na polonistyce, anglistyce i administracji publicznej - przedmioty językoznawcze, oraz technologia informacyjna w pracy nauczyciela.

Nauczyciel języka polskiego jako obcego.

Zainteresowania badawcze: współczesna polszczyzna: język mówiony i jego odmiany, komunikacja językowa, tekstologia, język internetu; polszczyzna historyczna: język XVI wieku w ujęciu komunikacyjnym i tekstologicznym, dydaktyka i metodyka języka polskiego jako obcego.

Państwowa Akademia Nauk

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy