Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Zabawy językowe w dyskusjach internetowych.

W referacie przedstawione zostaną zabawy i gry językowe, z jakimi możemy się zetknąć w dyskusjach prowadzonych w polskiej przestrzeni wirtualnej. W centrum zainteresowania znajdzie się przede wszystkim ta część tekstów upowszechnionych w Internecie, w których w pełni korzysta się z interaktywności tego narzędzia komunikacji . W analizie uwzględnione zostaną wszystkie płaszczyzny opisu języka. Celem będzie próba klasyfikacji tych zjawisk językowych w odniesieniu do miejsca wykorzystywanych w zabawach językowych środków w strukturze języka. Uzyskane w ten sposób typy zostaną scharakteryzowane ze względu na pełnione przez nie funkcje komunikacyjne.

 

prof. dr hab. Zbigniew Greń - prof. nadzwyczajny w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Instytucie Slawistyki PAN, autor 4 książek autorskich i kilkudziesięciu artykułów i rozpraw naukowych. Zainteresowania naukowe:
semantyka i składnia polsko-czeska w ujęciu porównawczym, socjolingwistyka, językowy i kulturowy obraz świata, stereotypy w ujęciu lingwistycznym, pogranicza językowe, zwłaszcza polsko-czeskie, na Śląsku Cieszyńskim , język nowych mediów.

Uniwersytet Warszawski

piątek, 26 września 2008, annagumkowska

Polecane wpisy