Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
„Wikipedia” – wirtualna realizacja projektu enkyklios paideia.

Mój referat poświęcony jest szczególnemu przykładowi wirtualnej realizacji projektu enkyklios paideia, jak i samego gatunku encyklopedii - Wikipedii. Funkcjonalizuję w nim dwie kategorie: „czasu" i „przestrzeni" jako konstytutywne (w jednej ze swych modalności) dla konstrukcji interesującego mnie dzieła. W swoim referacie analizuję wyznaczniki, cechy encyklopedii jako produktu określonych założeń dyskursywnych, społecznych, politycznych i przede wszystkim estetycznych, pokazując jej uwikłania ideologiczne i retoryczne. Procesualność, charakterystyczna dla wirtualnych dzieł sztuki, wynikająca przede wszystkim z ich charakterystyki ontycznej, determinuje zarazem dynamizację tak samej ich konstrukcji, jak i mechanizmów odbioru, a także (interaktywnej oraz multimedialnej) partycypacji w ich powstawaniu. Z kolei, by posłużyć się słowami Jadwigi Staniszkis, utrata poczucia czasu w nieliniowym, synkretycznym świecie sieci przy równoczesnym zwiększeniu znaczenia własnej sekwencyjności postępowania owocują po pierwsze degradacją, osłabieniem wymogów weryfikacji, adekwatności prezentowanych treści oraz destrukcją przestrzeni symbolicznej, którą każda ze specyficznych odmian encyklopedii (ergon, energeia etc.) konstruowała na własne potrzeby.

Dwa cele przyświecają mojej analizie: wydobyć i opisać specyficzną architektonikę, czy raczej konstrukcję tej encyklopedii oraz usytuować ją w obrębie określonej tradycji genologicznej (przy uwzględnieniu wirtualnej specyfiki medium). Zarówno encyklopedyczne dzieła klasycyzmu francuskiego (traktowane w kategoriach ergon) - Encyklopedia Diderota i d'Alemberta, klasycyzmu niemieckiego (energeia) - Encyklopedia nauk filozoficznych Hegla, jak i modernistycznego oraz ponowoczesnego, charakteryzujące się fragmentarycznością, niespójnością - przynależą do tego samego oświeceniowego paradygmatu (enkyklios paideia), którego nie tylko nie przekraczają, nie przełamują, ale w którego ramach doskonale się mieszczą. W ten kontekst wpisuje się również wraz z całą swoją specyfiką internetowa encyklopedia powszechna, jaką jest Wikipedia.

 

Łukasz Wróbel - doktorant w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW (Zakład Teorii Literatury i Poetyki). W swoich badaniach podejmuje problemy sytuujące się w polach badawczych fenomenologii, poststrukturalizmu, dekonstrukcji i hermeneutyki. Współredaktor tomu „Derrida/AdirreD" (Pułtusk 2006).


Uniwersyette Warszawski

 

wtorek, 07 października 2008, annagumkowska

Polecane wpisy