Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Efekty interfejsu hipertekstów literackich.Wideorekonstrukcja.
Efekt interfejsu to w perspektywie mediów rezultat interakcji pomiędzy ludźmi, interakcji człowieka z maszyną, urządzeniem lub programem, zapośredniczonej przy pomocy jakiejś technologii dostępu (interfejsu), która określa zasady i możliwości interakcji, na płaszczyźnie kognitywnej i kinetycznej. Globalny efekt recepcji ekranowej to dualizm percepcyjny, który umożliwia równoczesne czytanie tekstu i postrzeganie go jako obrazu tekstu. Efekty interfejsu, które udało mi się do tej pory zrekonstruować na wideo, nie są w ścisłym sensie efektami wizualnymi, bezpośrednio widocznymi na ekranie, ponieważ obserwator percypuje również ten obszar. Wyniki badań przedstawię na konferencji.

Zakładam, że przy pomocy techniki wideo można badać postrzeganie transmisji ekranowych ponieważ ekran tworzy silny kontekst percepcyjny wnętrza swojej ramy. Zdarzenia ekranowe, można zapisać jako strumień wideo. Natomiast odtworzenie recepcji ekranu wymaga ingerencji w nagrania ekranowe przy pomocy efektów wideo (efektów montażowych i efektów specjalnych). Przedstawię wstępne wyniki badań również w tym zakresie.

 

dr Sebastian Strzelecki - prowadzi (nieinstytucjonalne) badania zakresu stosowania i możliwości wykorzystania techniki wideo w rekonstrukcji procesu recepcji literatury elektronicznej. Dotychczasowe wyniki badań nad repcepcją ekranową opracował w rozprawie doktorskiej na temat efektów interfejsu hipertekstów literackich, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Kluszczyńskiego. W 2007 roku uzyskał na Uniwersytecie Opolskim tytuł doktora nauk humanistycznych i rozpoczął pracę jako operator telewizyjny. Obecnie studiuje montaż w PWSFTViT.  

wtorek, 07 października 2008, annagumkowska

Polecane wpisy