Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Blog > Komentarze do wpisu
Pisanie tekstu audiowizualnego jako zadanie glottodydaktyczne.

Wraz z rosnącym znaczeniem obrazu w masowej komunikacji medialnej pojawia się potrzeba samodzielnego tworzenia tekstów audiowizualnych dla celów edukacji językowej i interkulturowej. Tekst audiowizualny silniej niż tekst drukowany oddziałuje na zmysły ucznia, budząc emocje, które ułatwiają zapamiętywanie języka obcego. Obraz i dźwięk znacznie dokładniej niż słowo pisane przedstawiają sytuacje komunikacyjne i ich kontekst kulturowy. Tekst audiowizualny staje się ponadto podstawowym sposobem komunikacji w szkolnych projektach międzynarodowych. Podczas prezentacji zostaną przedstawione powszechnie dostępne narzędzia do tworzenia tekstów audiowizualnych oraz jednominutowe filmy edukacyjne tworzone przez studentów Instytutu Lingwistyki Stosowanej.

Dr inż. Elżbieta Gajek - specjalizuje się w komputerowym wspomaganiu nauczania języków obcych. Zajmuje się także edukacyjną rolą nowych mediów. Jest autorką książek i wielu artykułów dotyczących miejsca technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji językowej. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. Kieruje także Pracownią Nowych Mediów w Lingwistyce Stosowanej.

Uniwersytet Warszawski

wtorek, 14 października 2008, annagumkowska

Polecane wpisy