Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Kategorie: Wszystkie | Aktualności | Prelegenci
RSS
poniedziałek, 07 września 2009
Publikacja książki

Książka, będąca pokłosiem konferencji, jest już dostępna w księgarniach. Została opublikowana nakładem Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych.

 


 

Więcej o tomie pierwszym>>

Więcej o tomie drugim>>


15:56, annagumkowska , Aktualności
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 11 grudnia 2008
Konferencja zakończona

Po pierwsze dziękujemy wszystkim prelegentom i słuchaczom za wzięcie udziału w obradach.

Po drugie dziękujemy za bardzo pozytywny odbiów naszego przedsięwzięcia i ciepłe komentarze, które otrzymujemy mailowo.

Takie słowa, jak te: "Wdzięczny jestem niezmiernie, że mogłem uczestniczyć w warszawskiej konferencji. Urzekła mnie świetna atmosfera naukowa i towarzyska" wpływają na nas budująco.

I jeszcze kilka zdjęć z inauguracji, bankietu oraz pięknych sal uniwersyteckich:

Otwarcie obrad przez organizatorów (prof. dr hab. Danuta Ulicka - kierownik Zakładu Teorii Literatury i Poetyki w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Tomasz Józefacki - Dyrektor Pionu Internet Agora SA)

 

Dziekan Wydziału Polonistyki prof. dr hab. Stanisław Dubisz otwiera obrady.

 

Rozpoczęcie bankietu w przepieknej Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego

 

Sala Złota przed powitaniem gości

 

Iście królewski sufit Sali Złotej

 

A tu fragment Sali Balowej, w której na Uniwersytecie odbywały się obrady dotyczące wpływu Internetu na tekst.

W takiej oprawie pracowaliśmy nad połączeniem wielowiekowej tradycji z nowoczesnością :)

 

 

 

11:02, annagumkowska , Aktualności
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 25 listopada 2008
Rejestracja słuchaczy

Ze względu na duże zainteresowanie tematem oraz względy bezpieczeństwa postanowiliśmy wprowadzić rejestrację słuchaczy na 5 grudnia, czyli na wykłady w siedzibie wydawcy portalu Gazeta.pl

W związku z tym zainteresowanych udziałem w konferencji tego dnia prosimy o przesłanie zgłoszeń mailowych na adres konferencja@g.pl

Z powodu ograniczonej liczby miejsc zastrzegamy wejście na konferencję po otrzymaniu przez uczestników mailowego potwierdzenia zgłoszenia.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

Prelegenci są automatycznie wpisani na listę słuchaczy w dniu 5 grudnia. 
10:49, annagumkowska , Aktualności
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 27 października 2008
Będzie książka!

Dzięki podjętej współpracy teksty wystąpień zostaną opublikowane w książce, która ukaże się w czerwcu 2009 roku nakładem Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych.

10:31, annagumkowska , Aktualności
Link Dodaj komentarz »
środa, 15 października 2008
Nowy harmonogram

W związku z prośbami o zmiany terminów prelekcji powstał nowy harmonogram. Prosimy o zapoznanie się z nim i zgłoszanie ewentulanych uwag. Brak odpowiedzi zostanie odczytany jako zgoda na wprowadzone zmiany.

Program konferencji w dniach 2-4 grudnia (dostępny po kliknięciu na zamieszczoną poniżej ikonkę programu Excel):

 

Natomiast 5 grudnia proponujemy wykłady w trzech sekcjach:

10:43, annagumkowska , Aktualności
Link Komentarze (4) »
wtorek, 14 października 2008
Abstrakty i noty o autorach już są!

W porządku alfabetycznym publikujemy noty o autorach i abstrakty wystąpień. Jak do tej pory swoją obecność potwierdziło ponad 60. prelegentów z ośrodków naukowych w całej Polsce, także za granicą:

15:59, annagumkowska , Aktualności
Link Dodaj komentarz »
Pisanie tekstu audiowizualnego jako zadanie glottodydaktyczne.

Wraz z rosnącym znaczeniem obrazu w masowej komunikacji medialnej pojawia się potrzeba samodzielnego tworzenia tekstów audiowizualnych dla celów edukacji językowej i interkulturowej. Tekst audiowizualny silniej niż tekst drukowany oddziałuje na zmysły ucznia, budząc emocje, które ułatwiają zapamiętywanie języka obcego. Obraz i dźwięk znacznie dokładniej niż słowo pisane przedstawiają sytuacje komunikacyjne i ich kontekst kulturowy. Tekst audiowizualny staje się ponadto podstawowym sposobem komunikacji w szkolnych projektach międzynarodowych. Podczas prezentacji zostaną przedstawione powszechnie dostępne narzędzia do tworzenia tekstów audiowizualnych oraz jednominutowe filmy edukacyjne tworzone przez studentów Instytutu Lingwistyki Stosowanej.

Dr inż. Elżbieta Gajek - specjalizuje się w komputerowym wspomaganiu nauczania języków obcych. Zajmuje się także edukacyjną rolą nowych mediów. Jest autorką książek i wielu artykułów dotyczących miejsca technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji językowej. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. Kieruje także Pracownią Nowych Mediów w Lingwistyce Stosowanej.

Uniwersytet Warszawski

15:59, annagumkowska , Prelegenci
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 07 października 2008
Język sieciowych dyskusji. Internetowe fora i grupy dyskusyjne jako zubożenie i zarazem wzbogacenie współczesnej polszczyzny.

Dyskusje, jakie toczone są na forach tematycznych, forach ogólnodostępnych, portalach społecznościowych i grupach dyskusyjnych, mają swoją specyfikę. Jaką rolę odgrywają w nich neologizmy, neosemantyzmy, skrótowce i ideogramy? Czy poprawność językowa jest konieczna, by się porozumieć? Kim są „ortofaszyści" i jak działa prawo Godwina? Co ma z tym wszystkim wspólnego Platon? W swoim wystąpieniu, analizując zebrany materiał empiryczny i ilustrując swój wywód przykładami, postaram się odpowiedzieć na te i na inne pytania.

Małgorzata Joanna Adamczyk - studentka antropologii kultury oraz prawa w Kolegium MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Członkini Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile, gdzie pod kierunkiem prof. Philippe'a Lejeune'a prowadzi badania na temat dzienników wojennych. Mawia, że ma tylko jedno uzależnienie, a jest nim przesiadywanie w Internecie, zazwyczaj na portalach społecznościowych lub przy lekturze blogów. Na konferencji postanowiła je spożytkować. Interesuje się dialogiem międzykulturowym i międzyreligijnym, dziennikami osobistymi, autobiografizmem oraz mechanizmami wykluczenia i pojmowania Innego.

Uniwersytet Warszawski

12:46, annagumkowska , Prelegenci
Link Dodaj komentarz »
Fraktal jako model spójności w narracjach hipertekstualnych.

Powieść hipertekstualna, jako specyficzny obiekt, poddający się różnym wariantom lektury, bywa traktowana jak zbiór wielu tekstów, wytworzonych w poszczególnych odczytaniach, bądź też jak generatywna aparatura do tworzenia powieści. W świetle obu tych koncepcji hipertekstualna powieść nie jest w ogóle integralnym ani jednostkowym dziełem literackim, a widziana jako całość odznacza się definicyjnym brakiem spójności.

Największą wadą takich poglądów jest lekceważenie konstytutywnej wieloznaczności powieści multilinearnych. Właściwość ta ujawnia się w pełni tylko wtedy, gdy zgodzimy się uznać badany tekst za integralne dzieło, poddające się różnorodnym, wzajemnie uwarunkowanym aktualizacjom. Tak rozumianym hipertekstom przysługuje specyficznego typu spójność, której nie można sprowadzić ani do koherencji, ani do kohezji. Hipertekst jako utwór wymagający lektury wielokrotnie zrywającej ciągłość wytwarza specyficzny model spójności, opartej na rekurencji.

Spójność powieści hipertekstualnych bazuje na mechanizmach, które określiłabym jak kognitywne, to jest przypominające opisywane przez psychologię poznawczą procedury porządkowania elementów w funkcjonalną całość dzięki złożonym procesom przetwarzania informacji.

„Elementy" powieści hipertekstualnej to, z jednej strony, zbiór jednostek tekstowych, które powinny być prymarnie traktowane jako nieuporządkowane („baza danych"), z drugiej - procedura łączenia tychże elementów w wariantywne ciągi, czyli „instrukcja obsługi" lub „mapa tekstu". Obecność mapy jest niewątpliwie fundamentem spójności powieści nielinearnej typu hipertekstualnego. By uświadomić sobie doniosłość mapy dla kształtowania koherencji tekstu, wystarczy wyobrazić sobie Grę w klasy czy Słownik chazarski pozbawione reguł łączenia - staną się wówczas sylwami, zbiorami luźnych fragmentów, kolekcjami dokumentów. Dzięki obecności mapy tekstu utwory te funkcjonują raczej jak funkcjonalne całości kombinatoryczne; swego rodzaju maszyny, wytwarzające pewną (w zasadzie skończoną) liczbę wzajemnie uwarunkowanych lekturowych wariantów. Integrujące działanie mapy nie jest oczywiście niezależne od spójności rodzącej się na poziomie bazy; innymi słowy, bazowe komponenty przewidują nadrzędny model, co czyni powieść z mapą strukturą samopodobną. O spójności powieści hipertekstualnej decyduje podobieństwo części i całości, a także wzajemne podobieństwo poszczególnych części, nie pozostających w linearnym związku przyległości.

 

dr Joanna Frużyńska - wykształcenie: Polonistyka UW, Uniwersytet Sabaudzki; doktorat: „Hipertekstowe opowieści w prozie XX wieku", 2008; obszar zainteresowań: narratologia
miejsce pracy: Instytut Polonistyki Stosowanej

Uniwersyetet Warszawski

10:52, annagumkowska , Prelegenci
Link Dodaj komentarz »
Typologia amatorskich relacji podróżniczych.

Przedmiotem wystąpienia jest opis wybranych strategii narracyjnych właściwych tworzonym spontanicznie relacjom z podróży publikowanym w polskojęzycznym Internecie przez piszących amatorów, którzy nie są zawodowymi reporterami, publicystami, autorami przewodników turystycznych itp. Analiza ma charakter antropologiczny, tzn. jej celem jest rekonstrukcja schematów poznawczych pozwalających dostrzegać w zwiedzanym świecie te, a nie inne zjawiska. Wyznaczający spojrzenie turysty bagaż wiedzy podręcznej sprawia, że relację z podróży jako świadectwo potocznej percepcji świata organizuje nie tylko to, dokąd się jedzie, ale także to, skąd się jedzie.

 

dr Roman Chymkowski - socjolog kultury, adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej UW. 

10:38, annagumkowska , Prelegenci
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 9