Gazeta.pl Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Kategorie: Wszystkie | Aktualności | Prelegenci
RSS
piątek, 21 marca 2008
Czas i przestrzeń

Konferencja odbędzie się 2-5 grudnia 2008 roku

W dniach 2-4 grudnia na Uniwersytecie Warszawskim w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (ul. Krakowskie Przedmieście 32).

5 grudnia w siedzibie wydawcy portalu Gazeta.pl (ul. Czerska 8/10)

 

10:20, annagumkowska
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 20 marca 2008
Temat konferencji
Że sieć zmieniła naszą codzienną rzeczywistość, o tym nie ma potrzeby przekonywać. Czy zmieniła także naszą rzeczywistość tekstową?

Organizatorzy konferencji – Zakład Teorii Literatury i Poetyki ILP UW oraz portal internetowy Gazeta.pl – chcieliby zadać to pytanie przedstawicielom różnych dyscyplin, których przedmiotem jest filozoficznie, socjologicznie i psychologicznie, kulturoznawczo, komunikacyjnie, semiotycznie, lingwistycznie, literacko, literaturoznawczo, poetologicznie i retorycznie, rozumiany TEKST. Przekonani, że przemiany, jakim ulegały praktyki tekstowe i ich konceptualizacje w 2. połowie XX wieku, nie dokonywały się bez wpływu tekstu sieciowego, chcieliby je dokładniej rozpoznać. I po to, by zrewidować utrwalone już stereotypy, zarówno te pozytywne (dobrodziejstwa nowego wspaniałego świata sieci), jak negatywne (śmieci w sieci, więzienie sieci), i po to, by określić perspektywę, w której „sieć” ustawiła nasze dotychczasowe przekonania o tekście, jego funkcjach i relacjach łączących go z językiem, obrazem i dźwiękiem, z innymi lub innorodnymi tekstami, światem nie- lub pozatekstowym, autorem i czytelnikiem, odbiorem i interpretacją.

Ten kanoniczny w badaniach literaturoznawczych krąg problemów mieści w sobie szereg kwestii szczegółowych. Z punktu widzenia literaturoznawcy warte podjęcia są kwestie dziedziczenia i tradycji, jej ciągłości bądź zerwania w nowej sytuacji komunikacyjnej, takie np. jak: przemiany, jakim ulegają języki (etniczne, narodowe) pod wpływem codziennych praktyk komunikacji wirtualnej i ich odwzorowania w literaturze, gatunki i typy gatunkowe sieciowego porozumiewania się i ich związek z gatunkami niesieciowymi (blog a autobiografia, list elektroniczny i list tradycyjny), powieść w sieci i powieść o sieci, hipertekstowe labirynty, drzewa i „kłącza”, hipertekst i otwartość interperacji, odbiorca wirtualny dawniej i dziś, fikcja a sieciowe „światy możliwe”, poetyka i retoryka tekstu sieciowego, autorstwo – współautorstwo – autoryzacja tekstu, nowe odmiany „twórczej zdrady”.

Z punktu widzenia nauk ościennych wobec literaturoznawstwa ważniejsze mogą być jednak inne sprawy wiążące sięz archaicznością i nowatorstwem: metafora „sieci” wobec metafory „siatki” (strukturalnej), biblioteka i archiwum (w) sieci, nowa oralność i nowa piśmienność, autocenzura poza cenzurą, sieciowe maski, role, sobowtóry, o tzw. „prawdzie” w sieci, kłamstwo w sieci, część (cykl, fragment, odcinek) i całość tekstowa nowe problemy translatoryki wewnątrz- i międzykulturowej.

Te m. in. zagadnienia, znane specjalistom w zakresie różnych dyscyplin kulturoznawczych zarówno z praktyki badawczej, jak codziennożyciowej, warto, jak sądzimy, uczynić przedmiotem wspólnej refleksji. Zapraszamy zatem do udziału w konferencji TEKST (W) SIECI, która odbędzie się w dniach 2 – 4 grudnia 2008 r. na Uniwersytecie Warszawskim. W następnym roku planujemy wydanie książki, która będzie efektem tekstowym (papierowym) naszego spotkania.

Referentom zapewniamy miejsce w hotelu. Dzięki portalowi Gazeta.pl, który ponosi prawie w całości koszt organizacji konferencji, nie oczekujemy od Państwa referentów opłat konferencyjnych.
12:08, annagumkowska
Link Dodaj komentarz »
Propozycje tematów wystapień

Prosimy o zgłaszanie tematów wystąpień do 31 marca 2008 r. na adres elektroniczny sekretarza konferencji, mgr Anny Gumkowskiej: konferencja@g.pl
lub pocztą tradycyjną na adres:

Kierownik Zakładu Teorii Literatury i Poetyki

prof. dr hab. Danuta Ulicka

Instytutu Literatury Polskiej

Wydział Polonistyki UW

Krakowskie Przewdmieście 26/28

00-927 Warszawa

Na abstrakty wystąpień oraz noty o autorach czekamy do 15 września. W kwietniu podamy dalsze informacje o organizacji spotkania.

12:07, annagumkowska , Aktualności
Link Dodaj komentarz »